Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο

Μετρολογία 2018 (7ο:2018:Αθήνα)
Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (18ο : 2018 : Αθήνα)
Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών [9ο : 2017 : Λάρισα] Hellenic national conference on steel structures
Ελληνική γλώσσα και ορολογία (11ο : 2017 : Αθήνα) αφιερωμένο στον Κωστή Παλαμά Hellenic Language and Terminology (11th : 2017 : Athens)
Αττική σε κρίση (2017:Αθήνα)
Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (17ο : 2016 : Θεσσαλονίκη)
Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (1ο:2015:Βόλος) Πολιτισμός, Ψηφιακές τεχνολογίες, Παιδεία, Έρευνα, Καινοτομία, Τουρισμός
Ready for dialogue (2015 : Berlin) conference on the gender dimension in science and research
Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016 : Θεσσαλονίκη) Πρακτικά συνεδρίου
Ακουστική (8ο:2016:Αθήνα,Ελλάδα)
Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών 2016 (22ο:2016:Πάτρα, Ελλάδα) φοιτητικό συνέδριο
Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων (4ο : 2015 : Θεσσαλονίκη)
Διεθνές συνέδριο τοπικής ιστορίας & πολιτισμού Τριχωνίας και Ναυπακτίας (1ο : 2012 : Αγρίνιο) Πρακτικά
Επισκευές κατασκευών 2015 (21ο:2015:Πάτρα, Ελλάδα) φοιτητικό συνέδριο
Heritage and landscape as human values (18th : 2014 : Firenze, Italia) conference proceedings Paysage et patrimoine en tant que valeurs humaines (18th : 2014 : Firenze, Italia) actes de la conference
Επισκευές κατασκευών 2014 (20ο:2014:Πάτρα, Ελλάδα) φοιτητικό συνέδριο
Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών (8ο : 2014 : Τρίπολη) Hellenic national conference on steel structures (8th : 2014 : Tripoli, Greece)
Περιφερειακή εξειδίκευση και επιχειρηματικότητα (18ο:2014:Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα)
Ήπιες μορφές ενέργειας (10ο:2014:Θεσσαλονίκη) Πρακτικά εθνικού συνεδρίου
Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών 2013 (19ο:2013:Πάτρα, Ελλάδα) αφιέρωμα στον ΚΑΝ.ΕΠΕ φοιτητικό συνέδριο