Κατηγορία Υλικού: Φάκελος

Karten von Attika Χάρτες της Αττικής
Ο λόγος του κ.Ν.Κιτσίκη στα κάτω Πετράλωνα
Μία απάντηση της ΕΔΑ
Ο λόγος του Ν.Κιτσίκη,στο Ρέθυμνο Κρήτης
Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της βουλής:Συνεδρίασις ΙΘ΄
Παρατηρήσεις για τη συμβολή στο σχέδιο προγράμματος
Το ενεργειακό πρόβλημα και ο πυρηνικός ηλεκτρισμός
Η πορεία των μαζικών αγώνων
Εισήγησις επί του θέματος εκσυγχρονισμού του κρατικού διυλιστηρίου
Ενωσις συλλόγων γονέων μαθητών γυμνασίων Αθηνών και περιχώρων, προς τον κύριο Κιτσίκην Νικόλαον, βουλευτή Αθηνών
Η ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου οικονομικών δια την εφαρμογήν του ενιαίου μισθολογίου δημόσιων υπαλλήλων στρατιωτικών κ.λ.π.
Επίσημα πρακτικά της ειδικής επιτροπής της βουλής του άρθρου 35 του συντάγματος:Συνεδρίασις ΞΔ΄
Ενεργειακή πολιτική και οικονομία της Ελλάδος
Σύλλογος σπουδαστών Ε.Μ.Π., επιτροπή αγώνα
Εισηγητική έκθεσις, επί του σχεδίου Ν.Δ. "περί οργανώσεως της περιφερειακής αναπτύξεως".
Εταιρία μελετών οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως:Ανακοίνωσις
Το ύψος ενέργειας εις τας εγκαταστάσεις Αχελώου Κλεώνυμου Στυλιανίδου
Υδατοπτωτικαί εγκαταστάσεις αιχμής δι'αντλήσεων
Το συγκρότημα ΕΣΣΟ-ΠΑΠΠΑΣ:Ενα χρυσορυχείον-Δια ποιόν όμως?
Προοπτικές της βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα