Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο

Μιχάλης Νικολινάκος η ζωγραφική, η εικονογράφηση και οι παράλληλες διαδρομές (2018 : Αγ. Ι. Ρέντη) Εκθεση
Αρχείον Αγρινίου
Το διατηρητέο έργο των Αρχιτεκτόνων της Μεσοπολεμικής Αθήνας
Προστασία αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς στη Μακεδονία και Θράκη
More light in the tunnel of Eupalinos
Thermal environmental conditions for human occupancy
Μελισσηνεϊκο Αντωνιαδή Μιτσοτακεϊκο
Ρενάτα Μένις Καινόυργια και παλιά έργα (2017 : Αγ. Ι. Ρέντη - Δήμος Νίκαιας) Εκθεση
Methods of Testing Flow Capacity of Suction Line Filters and Filter-Driers
Methods of Testing Liquid-Line Filter Drier Filtration Capability
Methods of Testing for Rating Seismic and Wind Restraints
Sealed Glass Tube Method to Test the Chemical Stability of Materials for Use within Refrigerant Systems
Η σεισμική δράση στη Θεσσαλία κατά τον 19ο αιώνα
Η σεισμική δράση στη Θεσσαλία κατά τους 16ο-18ο αιώνες
100 χρόνια από τη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης, 1917 - 2017 Η ευκαιρία που δεν χάθηκε
Laboratory methods of testing air terminal units
Method of test for field performance of liquid - chilling systems
Method of testing for rating room air conditioners, packaged terminal air conditioners, and packaged terminal heat pumps for cooling and heating capacity
Ventilation and acceptable indoor air quality in residential buildings
Ventilation for acceptable indoor air quality