Συγγραφέας: Ηπιες μορφές ενέργειας

National conference on renewable energy sources [4th:1992:Xanthi] summaries
Προσομοίωση λειτουργίας ηλιακής ψυκτικής εγκατάστασης με θερμοσυμπίεση
Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης ενεργειακής συμπεριφοράς ηλιακής εγκατάστασης διεποχιακής αποθήκευσης - προσδιορισμός παραμέτρων βέλτιστου σχεδιασμού
Αποτελέσματα και συμπεράσματα από την λειτουργία των συστημάτων της περιοχής "Ε" του ηλιακού χωριού της Λυκόβρυσης την περίοδο 1989-1990
Θερμική ανάλυση ηλιακού φωτοθερμικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Πρόσφατες εξελίξεις επί των κινητήρων Stirling, νέοι τύποι κινητήρων και τρέχουσες μελέτες ηλιακών συστημάτων
Αντλίες θερμότητας διεποχιακός συντελεστής συμπεριφοράς και η σχέση του με την οικονομικότητα
Επιπτώσεις από την πλημμελή εφαρμογήτου κανονισμού θερμομόνωσης ένα (συνηθισμένο) παράδειγμα Effects of the poor application of the insulation code: a common example
Η τεχνική Pinch και η εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία The Pinch technology and the energy economy in the industry
Μετρήσεις αερισμού με μεθόδους φθίνουσας συγκέντρωσης αέριων δεικτών
Θερμοσιφωνικές συσκευές θέρμανσης νερού με επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες αέρα
Ακίνητοι συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες θέρμανσης αέρα
Ηλιακοί συλλέκτες θέρμανσης ρευστών. Αποτελέσματα δοκιμών αξιοπιστίας ένδεκα συλλεκτών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 388.3
Ηλιακοί συλλέκτες θέρμανσης ρευστών. Αποτελέσματα μετρήσεων απόδοσης δέκα πέντε συλλεκτών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 388.1+2
Μέτρηση στιγμιαίου βαθμού απόδοσης αεροσυλλέκτη
Εφαρμογή έμπειρων συστημάτων στο σχεδιασμό ηλιακών συλλεκτών
Θερμική απόδοση ηλιακών συλλεκτών με υγρο. Αποτελέσματα δοκιμών
Ανάπτυξη ηλιακού συλλέκτη νερού - αέρα - Αποτελέσματα δοκιμών
Θερμική συμπεριφορά του πεδίου των σωλήνων κενού της περιοχής "UF" του ηλιακού χωριού της Λυκόβρυσης
Σύγκριση της θερμικής συμπεριφοράς επίπεδων ηλιακών συλλεκτών εγκατεστημένων σε συστήματα του ηλιακού χωριού της Λυκόβρυσης