Συγγραφέας: ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ

4ο Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής Πρακτικά
Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο χημικής μηχανικής (3ο:2001:Αθήνα)
Κριτήρια εκτίμησης της ανθεκτικότητας των λίθων στη διάβρωση από άλατα σε μνημεία σε παράκτιο περιβάλλον
Η επίδραση των ηλεκτρικών και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε υπόγειους σωληναγωγούς
Water ingress in various cementitious materials A NMR fringefield imaging and cryoporometric study
Επίδραση της προσθήκης silica fume στην μικροδομή και στις μηχανικές ιδιότητες του σκυροδέματος
Προστασία του οπλισμού στο σκυρόδεμα με αναστολείς διάβρωσης
Development of hollow fiber gas separation membranes based on novel polymer materials
Elongational rheology of branched polypropylene
Comparative study of the dielectric response of pet and pen polymers
Study of the dielectric response in pet/pen polymers
Orientation study of pet/pen polymers Influence of stretching parameters
Θεωρητική προσομοίωση της επίδρασης των φαινομένων διάχυσης στην κινητική συμπολυμερισμού ελευθέρων ριζών σε υψηλούς βαθμούς μετατροπής
Σύνθεση πολυγαλακτικού οξέος και εφαρμογή στην ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμάκων
Ερευνα της γήρανσης αγώγιμων πολυμερών της πυρρόλης με μετρήσεις XPS και FTIR
Αριθμητική προσομοίωση της διεργασίας "εκβολή με εμφύσηση" Νέες θεωρήσεις
Κατεργασία και χαρακτηρισμός μερικά βιοδιασπώμενων πολυμερικών υλικών με βάση το άμυλο
Ελεγχος συμπεριφοράς εποξειδικών υλικών σε μετασχηματιστές μέσης τάσης20kV
Ανάπτυξη και αξιολόγηση καταλυτικών συστημάτων των ZSM-S για μεγιστοποίηση παραγωγής αερίων ολεφινών από τη μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) διυλιστηρίου
Coarse bifurcation studies of bubble flow microscopic simulations