Συγγραφέας: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής

Ήπιες μορφές ενέργειας (10ο:2014:Θεσσαλονίκη) Πρακτικά εθνικού συνεδρίου
Η γεωθερμική ενέργεια
Ήπιες μορφές ενέργειας (9ο:2009:Πάφος, Κύπρος) Πρακτικά εθνικού συνεδρίου
Ηπιες μορφές ενέργειας
Ηπιες μορφές ενέργειας (8ο:2006:Θεσσαλονίκη) Πρακτικά εθνικού συνεδρίου
Συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας (8ο : 29-31 Μαρ., 2006 : Θεσσαλονίκη)
Χρήση υψίσυχνων αντιστροφέων τάσης για τη βελτίωση του βαθμού απόδοσης στη διασύνδεση κατανεμημένων Φ/Β συστημάτων με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
Μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για κάλυψη ενεργειακών εφαρμογών σε παραγωγικές μονάδες, συμπεράσματα και προοπτικές
Μελέτη του πεδίου ροής και της μεταφοράς θερμότητας σε ηλιακό αποστακτήρα τύπου θερμοκηπίου με αριθμητικές μεθόδους
Ηλιακή συσκευή θέρμανσης νερού ICS με συμμετρικά καμπύλα κάτοπτρα και κυλινδρικό δοχείο αποθήκευσης
Προκαταρκτική αξιολόγηση συστήματος ηλιακών συλλεκτών στη γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ
Μελέτη της αλληλεπίδρασης πύργου στήριξης - πτερυγίων ανεμογεννήτριας
Ανεμογεννήτριες και ηλεκτρονικά ισχύος
Συσχέτιση ταχύτητας ανέμου γειτονικών σταθμών με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
Ολοκληρωμένο υπολογιστικό πλαίσιο οικονομικής βιωσιμότητας αιολικών επενδύσεων με χρήση πιθανοτήτων
Προδιαγραφές μικρών ανεμογεννητριών για αυτόνομα ενεργειακά συστήματα
Γεωθερμικές εφαρμογές σε σειρά στον Λαγκαδά
Μονάδα αφυδατώσεως ντομάτας με χρήση γεωθερμικής ενέργειας
Οικονομικο-τεχνική διερεύνηση δυνατοτήτων ηλεκτροπαραγωγής με συμπαραγωγική χρήση γεωθερμικών ρευστών χαμηλής - μέσης ενθαλπίας
Κυματική ενέργεια στην Ευρώπη Εθνικές δραστηριότητες και προοπτικές αξιοποίησης