Συγγραφέας: Παν. Πατρών - Τμ. ΠΜ

Οικολογική δόμηση - δομικά υλικά φιλικά στο περιβάλλον
Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς κατασκευής απο οπλισμένο σκυρόδεμα
Σχεδιασμός μεθόδων άρδευσης
Παραμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους στη Θεσσαλική πεδιάδα
Εθνικό συνέδριο σιδηρών κατασκευών (4ο: 2002: Πάτρα) National conference on steel structures
Εφαρμογή και ελεγχος του προγραμματος μη γραμμικής ανάλυσης μελών οπλισμένου σκυροδέματος CYRUS ( 1996, Πανεπιστήμιο Ρώμης)
Εγκατάσταση οργάνων και παρακολούθηση συμπεριφοράς των εδαφικών σχηματισμών του θαλάσσιου πυθμένα κατά την κατασκευή του νέου λιμένα Πατρών (Τμήμα 2ο)
Αντοχή σε μερικό εφελκυσμό μη υφασμένων γεωυφασμάτων
Υδραυλικό πλήγμα σε αγωγούς υπό πίεση
Διώροφη κατοικία με υπόγειο και στέγη
Διαχείριση στερεών αποβλήτων στον Νομό Ηλείας
Βιοκλιματική αρχιτεκτονική
Προσομοίωση των ενεργών ρηγμάτων του νησιού της Ρόδου με βάση τη θεωρία της αντίστροφης γεωδαιτικών στοιχείων
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων οδικών δικτύων
Σύνθεση 4-όροφου ασύμμετρης οικοδομής με πιλοτή εξ Ο/Σ και έλεγχος των σημείων απόδοσής της μέσω μη-γραμμικής ανάλυσης
Σχεδιασμός και παραμετρική διερεύνηση κατασκευών αντιστήριξης εδαφών με χρήση εμπορικών προγραμμάτων προσωπικού υπολογιστή
Πολεοδομική ανάλυση τμήματος βόρειων προαστίων Αθηνών με χρήση GIS
Εξιδανίκευση και στατική, δυναμική ανάλυση τριώροφης κατοικίας με υπόγειο και δώμα
Η αρχιτεκτονική της Ηπειρωτικής Ελλάδας (Μακεδονία - Ηπειρος - Θεσσαλία) προσέγγιση της περιοχής (Βαρούσι Τρικάλων)
Οι μετανάστες από την Αλβανία και το ζήτημα της κατοικίας τους στην πόλη της Πάτρας