Συγγραφέας: ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης

Οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό- στις εισφορές των Μηχανικών και η παραβίαση των αρχών του συντάγματος
Ανάδειξη και αξιοποίηση παλαιών βιομηχανικών κτιρίων της ανατολικής Κρήτης
Απολογισμός Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ-ΤΑΚ 2010-2013
Αποτύπωση του δυναμικού του Αλμυρού ποταμού για την παραγωγή πόσιμου νερού
Παρακολούθηση χωροταξικού σχεδίου περιφέρειας Κρήτης Α φάση
Ερευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα (2012 : Ηράκλειο, Χανιά)
Σπιναλόγκα σύνταξη φακέλου Unesco B'φάση διαχειριστικό σχέδιο Σπιναλόγκας
Παρατηρητήριο δημοσίων μελετών και έργων της Περιφέρειας Κρήτης
Ασφαλιστικά θέματα μηχανικών
Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων για το κτίριο του ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (2010 : Ηράκλειο)
Προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων-Σχηματαρίου (2010 : Θήβα)
Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (2010 : Ηράκλειο)
Διατύπωση ενός πλαισίου αρχών για παρεμβάσεις σε παραδοσιακούς οικισμούς
Δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών ΤΕΕ/ΤΑΚ και υποβολή προτάσεων προς τη ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ
3 Δ (2010 : Ηράκλειο)
Ερευνα για την διείσδυση της κρίσης στον κλάδο των μηχανικών και ενέργειες αντιμετώπισης της
Καταγραφή της πολεοδομικής και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των αξιόλογων οικισμών του Νομού Λασιθίου για την μελλοντική ένταξη τους σε θεσμικό πλαίσιο προστασίας Σταυρός
Καταγραφή της πολεοδομικής και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των αξιόλογων οικισμών του Νομού Λασιθίου για την μελλοντική ένταξη τους σε θεσμικό πλαίσιο προστασίας Μοναστηράκι
Καταγραφή της πολεοδομικής και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των αξιόλογων οικισμών του Νομού Λασιθίου για την μελλοντική ένταξη τους σε θεσμικό πλαίσιο προστασίας Χαμέζι