Συγγραφέας: ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Ελλάδας

Διπλωματούχοι Μηχανικοί σε ιδιότυπο διωγμό τι θα φέρει το 2011
Ελεγχος φορολογικών για την έκδοση οικοδομικής άδειας
Ομάδες εργασίας
Ομάδες εργασίας
Ομάδες εργασίας
Παράταση έργου Ο.Ε.
Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας
Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας
Ψήφισμα
Αμοιβές μηχανικών
Ανανέωση εκπροσωπήσεων του ΤΕΕ
Ανθρώπινες παρεμβάσεις και παράκτια έργα, με κακό σχεδιασμό και κατασκευαστικές αστοχίες, ευθύνονται για το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών
Αντικατάσταση μελών
Αντικαταστάσεις μελών
Αντικαταστάσεις μελών
Αντισεισμική θωράκιση
Γαίες υψηλής παραγωγικότητας
Διασφάλιση κοινόχρηστων χώρων Πάτρας
Διάβρωση των ακτών: κύρια αιτία η ανθρώπινη δραστηριότητα
Καθυστερεί η απόδοση του θαλασσίου μετώπου στο Δήμο Πατρέων