Συγγραφέας: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας

Διπλωματούχοι Μηχανικοί σε ιδιότυπο διωγμό τι θα φέρει το 2011
Δράσεις και... αντιδράσεις νέο ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης
Εκδήλωση για την προσβασιμότητα των δημόσιων χώρων
Εκδήλωση για το ελληνικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο
Πρόσκληση στους βουλευτές για τον κώδικα αμοιβών
Παρατείνεται η Διαβούλευση για το Σχέδιο Μεταφορών
Προσβασιμότητα για όλους
Προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και κτιρίων
Προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές
Υπάρχουν ελληνικά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
Υποβολή προτάσεων έως την 1η Αυγούστου 2011 έκθεση 3 έως τις 9 Οκτωβρίου 2011
Φωτοβολταϊκά συστήματα: τεχνολογίες - προβλήματα - προοπτικές Θεσσαλονίκη, 20 Μαµιου 2011
"Κατά παραγγελία" η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Ανάθεση μελετών ως ερευνητικών προγραμμάτων
Αντίσταση στην ισοπέδωση των μηχανικών
Αντικαταστάσεις μελών
Βραβείο Νέου Μηχανικού
Διάλεξη της Σούλης Σαλίφογλου
Διάλεξη του αρχιτέκτονα Βασίλη Κολώνα
Για τη σύνταξη Ενεργειακής Μελέτης