Συγγραφέας: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας

Περιπτώσεις εφαρμογής του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) - Παραδείγματα (2016 : Θεσσαλονίκη)
Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (17ο : 2016 : Θεσσαλονίκη)
Ν. 2882/2001 "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων"
Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016 : Θεσσαλονίκη) Πρακτικά συνεδρίου
Προγράμματα ΕΣΠΑ - Νέες ευκαιρίες για μηχανικούς (2016 : Θεσσαλονίκη)
Γνωμοδότηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σταδίου Β1 του ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης
Χημικοί και ραδιολογικοί κίνδυνοι στο περιβάλλον εσωτερικών χώρων (2015 : Θεσσαλονίκη) Chemical and radiological risk in the indoor environment, CheRRIE (2015 : Thessaloniki)
Αντιπλημμυρική προστασία και παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία (2015 : Θεσσαλονίκη) Πρακτικά ημερίδας
Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα - Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου
Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός και προβλήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας - Αρμοδιότητες και εμπλεκόμενοι φορείς
Προγραμματισμός - υλοποίηση αντιπλημμυρικών - περιβαλλοντικών μελετών και έργων για την προστασία της Μητρ. Ενότητας Θεσσαλονίκης
Επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις Real time operational control tool of combined sewer overflows at coastal cities (Real - t - SO)
Διερεύνηση τρόπων κατακράτησης ομβρίων σε αστικές περιοχές για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του δικτύου ομβρίων
Αντιπλημμυρική προστασία μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης
Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σέιχ-Σου
Οργάνωση συμβουλευτικής εταιρειών με θέμα: Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αποτίμηση - Αδειοδότηση επιχειρήσεων - Φορολογικά εταιρειών κοινωνικής οικονομίας (2015 : Θεσσαλονίκη)
Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αποτίμηση
Ν.3982/2011: Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις
Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης
Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα - Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων (2015 : Θεσσαλονίκη)