Συγγραφέας: ΥΠΕΧΩΔΕ

Ο.Α.Σ.Π. Δραστηριότητες 2009
Δημοπρατήθηκαν με σύμβαση παραχώρησης νέοι οδικοί άξονες Αττικής προβληματισμός και αντιδράσεις
Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός
Φύτευση στεγών σε κατοικίες
100 + 1 όψεις του Μετρό της Αθήνας 100 + 1 views of Athens Metro
Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία Σχέδιο ΚΥΑ
Επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων σε ερείπια μετά από καταστροφικό σεισμό Τεχνικό εγχειρίδιο Εγχειρίδιο Νο 1
Πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων των σεισμών Εγχειρίδιο Νο 4
Εκκένωση κτιρίων και καταφυγή του πληθυσμού σε ασφαλείς χώρους μετά από σεισμό
Υπουργική απόφαση
Ο.Α.Σ.Π. Δραστηριότητες 2006
Report of Greece on coastal zone management
"Πολυνομοσχέδιο" για οικοδομικές άδειες, κτηματολόγιο, πολεοδομία, χωροταξία συνάντηση ΥΠΕΧΩΔΕ με το ΤΕΕ
Σχέδιο νόμου για τις οικοδομικές άδειες έλεγχος σε όλες τις φάσεις, "λουκέτο" στις προβληματικές πολεοδομίες
Τοπία εκμοντερνισμού (2005:Αθήνα) Ελληνική αρχιτεκτονική '60 και '90
Η συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής για τις μελέτες καθοριστική η παρέμβαση του ΤΕΕ και γόνιμος ο διάλογος κομμάτων και φορέων
Σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές
Το σχέδιο νόμου για την έκδοση των οικοδομικών αδειών
Συνοπτικός οδηγός συναλλαγών με τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία
Οδηγία για την αποτύπωση των γεωμετρικών μεταβολών που αφορούν τα κτηματολογικά διαγράμματα