Πρότυποι τεχνικαί προδιαγραφαί έργων οδοποιίας Οδοστρωσία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1980
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Π 625.70228 Ε
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη