Παραπομπή APA

Βασιλόπουλος Ε. (1977). Επίδρασις μικροασυνεχειών επι της συμπεριφοράς των στεγανοποιητικών στοιχείων των γαιοφραγμάτων. Θεσ/νίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Βασιλόπουλος Ε. Επίδρασις μικροασυνεχειών επι της συμπεριφοράς των στεγανοποιητικών στοιχείων των γαιοφραγμάτων. Θεσ/νίκη, 1977.

Παραπομπή MLA

Βασιλόπουλος Ε. Επίδρασις μικροασυνεχειών επι της συμπεριφοράς των στεγανοποιητικών στοιχείων των γαιοφραγμάτων. Θεσ/νίκη, 1977.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.