Παραπομπή APA

Λυμπεράκης Αργύρης. (1971). Αι τάσεις συμπεριφοράς ως αφετηρία αρχιτεκτονικής: εφαρμογή εις νοσοκομείον. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Λυμπεράκης Αργύρης. Αι τάσεις συμπεριφοράς ως αφετηρία αρχιτεκτονικής: εφαρμογή εις νοσοκομείον. Θεσσαλονίκη, 1971.

Παραπομπή MLA

Λυμπεράκης Αργύρης. Αι τάσεις συμπεριφοράς ως αφετηρία αρχιτεκτονικής: εφαρμογή εις νοσοκομείον. Θεσσαλονίκη, 1971.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.