Παραπομπή APA

Νασόπουλος Βυρ. (1977). Ακτινικαί ομοιομορφίαι εις τα πλαίσια της θεωρίας βελτίστης προσεγγίσεως. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Νασόπουλος Βυρ. Ακτινικαί ομοιομορφίαι εις τα πλαίσια της θεωρίας βελτίστης προσεγγίσεως. Αθήναι, 1977.

Παραπομπή MLA

Νασόπουλος Βυρ. Ακτινικαί ομοιομορφίαι εις τα πλαίσια της θεωρίας βελτίστης προσεγγίσεως. Αθήναι, 1977.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.