Επί ελαστικής βάσεως επίπεδος καμπύλη δοκός. Η κυκλική δοκός επί ελαστικής βάσεως υπό στατικήν και δυναμικήν φόρτισην

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παναγιωτουνάκος Δ.
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1977
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.17723 Π