Παραπομπή APA

Ευσταθιάδης Ε. (1966). Σύγχρονοι αντιλήψεις υπολογισμού πάχους ασφαλτικών οδοστρωμάτων. Αθήνα: ΥΔΕ-ΚΕΔΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Ευσταθιάδης Ε. Σύγχρονοι αντιλήψεις υπολογισμού πάχους ασφαλτικών οδοστρωμάτων. Αθήνα: ΥΔΕ-ΚΕΔΕ, 1966.

Παραπομπή MLA

Ευσταθιάδης Ε. Σύγχρονοι αντιλήψεις υπολογισμού πάχους ασφαλτικών οδοστρωμάτων. Αθήνα: ΥΔΕ-ΚΕΔΕ, 1966.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.