Γεωλογία της Νάξου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Jansen B.J.H.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΙΓΜΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΙΓΜΕ , 1977
Σειρά:Γεωλογικαί και Γεωφυσικαί Μελέται ΙΓΜΕ 1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 554.95 J