Γεωλογική και γεωθερμική μελέτη της νήσου Μήλου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φυτίκας Μιχ. Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΙΓΜΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι : ΙΓΜΕ , 1977
Σειρά:Γεωλογικαί και Γεωφυσικαί Μελέται ΙΓΜΕ XVIII
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ