Γεωργία και εγγειοβελτιωτικά έργα της Ελλάδος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαδόπουλος Γ., Σαλαπάς Κων/νος
Συλλογικό Έργο: Υπ. Γεωργίας, ΕΕΑΑ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Υπ. Γεωργίας , 1978
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ