Παραπομπή APA

(1972). Ειδικά κτιριολογικά θέματα Ι: εκλογή κειμένων. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας.

Παραπομπή Chicago Style

Ειδικά κτιριολογικά θέματα Ι: εκλογή κειμένων. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας, 1972.

Παραπομπή MLA

Ειδικά κτιριολογικά θέματα Ι: εκλογή κειμένων. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Εργ. Κτιριολογιας, 1972.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.