Παραγωγή χαρτοπολτού σε συνδυασμό με την παραβή ζυμωσίμων σακχάρων απο τα ελληνικά άχυρα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κούκιος Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1975
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ