Παραπομπή APA

Terzaghi Karl, & Νικολαϊδης Αθανάσιος Β. (1969). Εφηρμοσμένη εδαφομηχανική. Αθήναι: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδα.

Παραπομπή Chicago Style

Terzaghi Karl, and Νικολαϊδης Αθανάσιος Β. Εφηρμοσμένη εδαφομηχανική. Αθήναι: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδα, 1969.

Παραπομπή MLA

Terzaghi Karl, and Νικολαϊδης Αθανάσιος Β. Εφηρμοσμένη εδαφομηχανική. Αθήναι: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδα, 1969.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.