Εφηρμοσμένη εδαφομηχανική

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Terzaghi Karl, Peck Ralph B.
Άλλοι συγγραφείς: Νικολαϊδης Αθανάσιος Β. (Μεταφραστής)
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι : Εκδόσεις Μ. Γκιούρδα , 1969
Όνομα μέρους:Ι.Φυσικές ιδιότητες των εδαφών (τ.Α΄)
ΙΙΙ.Προβλήματα μελέτης και κατασκευής (τ.Β΄)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Παρόμοια τεκμήρια