Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (2ο : 1975 : Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος, Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1975
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Κατασκευές
Δομική Μηχανική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 974
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available