Παραπομπή APA

McCabe W. (1971). Βασικαί φυσικαί διεργασίαι χημικής μηχανικής. Αθήναι: ΤΕΕ.

Παραπομπή Chicago Style

McCabe W. Βασικαί φυσικαί διεργασίαι χημικής μηχανικής. Αθήναι: ΤΕΕ, 1971.

Παραπομπή MLA

McCabe W. Βασικαί φυσικαί διεργασίαι χημικής μηχανικής. Αθήναι: ΤΕΕ, 1971.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.