Βασικαί φυσικαί διεργασίαι χημικής μηχανικής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: McCabe W., Smith J.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι : ΤΕΕ , 1971
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Παρόμοια τεκμήρια