Παραπομπή APA

(1979). Πρόβλημα της αλυσιδωτής καταρρεύσεως προκατασκευασμένων κτιρίων. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ - Τμ.ΠΜ - Εργ. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος.

Παραπομπή Chicago Style

Πρόβλημα της αλυσιδωτής καταρρεύσεως προκατασκευασμένων κτιρίων. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ - Τμ.ΠΜ - Εργ. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος, 1979.

Παραπομπή MLA

Πρόβλημα της αλυσιδωτής καταρρεύσεως προκατασκευασμένων κτιρίων. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ - Τμ.ΠΜ - Εργ. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος, 1979.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.