Παραπομπή APA

Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι. (1979). Διεθνές σύστημα μονάδων SI. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ - Τμ.ΠΜ - Εργ. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος.

Παραπομπή Chicago Style

Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι. Διεθνές σύστημα μονάδων SI. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ - Τμ.ΠΜ - Εργ. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος, 1979.

Παραπομπή MLA

Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι. Διεθνές σύστημα μονάδων SI. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ - Τμ.ΠΜ - Εργ. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος, 1979.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.