Παραπομπή APA

Ανδρικοπούλου-Καυκαλά Ε. (1979). Θεσσαλονίκη: Πολεοδομική διερεύνηση, κριτική ρυθμιστικών προτάσεων και προοπτικές εξέλιξης της πόλης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Παραπομπή Chicago Style

Ανδρικοπούλου-Καυκαλά Ε. Θεσσαλονίκη: Πολεοδομική διερεύνηση, κριτική ρυθμιστικών προτάσεων και προοπτικές εξέλιξης της πόλης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1979.

Παραπομπή MLA

Ανδρικοπούλου-Καυκαλά Ε. Θεσσαλονίκη: Πολεοδομική διερεύνηση, κριτική ρυθμιστικών προτάσεων και προοπτικές εξέλιξης της πόλης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1979.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.