Εκθεσις περί των εργασιών της δευτέρας διεθνούς συναντήσεως περιφερειακής αναπτύξεως Θεσσαλονίκης (18-26 Σεπτεμβρίου 1969)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαυράκης Παναγιώτης Χαρ
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι : ΤΕΕ , 1970
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαδίκτυο:Τπλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.9 Μ
338.9Μ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη