Επετηρίδα του Πανεπιστημιακού έτους 1979-1980

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ιωάννινα , 1980
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 378.495Π