Συμβολή στη μελέτη των παραγόντων και στη διερεύνηση του μηχανισμού του υδρομηχανικού εμπλουτισμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραντζάβελος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1981
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Φυσική περιγραφή:238σ.
Βιβλιογραφία:ΕΜΠ-ΣΧ.ΜΜΜ
Κωδικός DEWEY:622.751 - (Βαρυτομετρικές μέθοδοι:Εμπλουτισμός:Μεταλλευτική τεχνολογία)
DEWEY Γενικού θέματος:622 - (ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)