Μαθήματα υδρολογίας υπογείων νερών και υδραυλικής των φρεάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λιακόπουλος Αντ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1981
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Φυσική περιγραφή:2τ.
Κωδικός DEWEY:551.4907 - (Υπογεια νερα:Υδρολογια-Μαθηματα)
551.498 - (Φρεατα:Υδρολογια)
628.114 - (Υπόγεια νερά:Υγειονομική μηχανική)
DEWEY Γενικού θέματος:551.48 - (ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ)
628 - (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)