Παραπομπή APA

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης. (1973). Μη γραμμική θεωρία φορέων μετά 5 μονόπλευρων συνδέσμων και εφαρμογή αυτής εις τα προβλήματα του απλού σχοινιού και των δικτύων μετά τετραπλευρικών βροχών. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης. Μη γραμμική θεωρία φορέων μετά 5 μονόπλευρων συνδέσμων και εφαρμογή αυτής εις τα προβλήματα του απλού σχοινιού και των δικτύων μετά τετραπλευρικών βροχών. Θεσσαλονίκη, 1973.

Παραπομπή MLA

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης. Μη γραμμική θεωρία φορέων μετά 5 μονόπλευρων συνδέσμων και εφαρμογή αυτής εις τα προβλήματα του απλού σχοινιού και των δικτύων μετά τετραπλευρικών βροχών. Θεσσαλονίκη, 1973.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.