Υδρευσις Αθηνών προκαταρκτική έκθεσις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αλτηγός Νικόλαος Η., Κυριακού Α., ΜΑΧΑΙΡΑΣ Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΔΕ Υπηρεσία Υδραυλικών Εργων
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΥΔΕ , 1964
Όνομα μέρους:Υδρολογική έρευνα λεκάνης υδατοσυλλογής φράγματος Μαραθώνος (τ.1)
Η υδατική οικονομία της λίμνης Υλίκης (τ.3)
Πίνακες υδρολογικής έρευνας εκτός κειμένου π1-π17 (τ.5)
Πίνακες υδρολογικής έρευνας εκτός κειμένου π18-π27 (τ.6)
Τεχνική έκθεσις (τ.7)
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.48 Υ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη