Παραπομπή APA

(1982). Προγραμματισμός και μέτρα πολιτικής για την ανάπλαση προβληματικών περιοχών κατοικίας υψηλών και μέσων πυκνοτήτων στα αστικά κέντρα: ειδική μελέτη για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Αθήνα: ΕΜΠ-Σπουδ. Πολεοδομικών Ερευνών.

Παραπομπή Chicago Style

Προγραμματισμός και μέτρα πολιτικής για την ανάπλαση προβληματικών περιοχών κατοικίας υψηλών και μέσων πυκνοτήτων στα αστικά κέντρα: ειδική μελέτη για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Αθήνα: ΕΜΠ-Σπουδ. Πολεοδομικών Ερευνών, 1982.

Παραπομπή MLA

Προγραμματισμός και μέτρα πολιτικής για την ανάπλαση προβληματικών περιοχών κατοικίας υψηλών και μέσων πυκνοτήτων στα αστικά κέντρα: ειδική μελέτη για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Αθήνα: ΕΜΠ-Σπουδ. Πολεοδομικών Ερευνών, 1982.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.