Παραπομπή APA

Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι. (1982). Πλακοδόκος: συνεργαζόμενων πλάτος και διαστασιολόγηση κατά νεώτερες απόψεις και κανονισμούς. Ηράκλειο: ΤΕΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι. Πλακοδόκος: συνεργαζόμενων πλάτος και διαστασιολόγηση κατά νεώτερες απόψεις και κανονισμούς. Ηράκλειο: ΤΕΕ, 1982.

Παραπομπή MLA

Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι. Πλακοδόκος: συνεργαζόμενων πλάτος και διαστασιολόγηση κατά νεώτερες απόψεις και κανονισμούς. Ηράκλειο: ΤΕΕ, 1982.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.