Πραγματοποίηση ψηφιακού φίλτρου με μικροϋπολογιστή MP 6800 Motorola

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παντούλης Βασίλειος
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1982
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Φυσική περιγραφή:43,7σ. : πίν.
Βιβλιογραφία:βιβλγρ.: σ.43
Κωδικός DEWEY:621.3817 - (Μικροηλεκτρονικη)
004.16 - (Μικροϋπολογιστές:Πληροφορική)
621.3817 - (Ολοκληρωμενη ηλεκτρονικη)
DEWEY Γενικού θέματος:621.38 - (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)