Χαρακτηριστικές βλάβες και τεχνολογία επισκευών από σεισμούς (1983:Μυτιλήνη, Ελλάδα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κωστίκας Χ.
Συλλογικό Έργο: Σεμινάριο επισκευών ζημιών από σεισμούς, ΤΕΕ - ΕΤ ΠΜ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Μυτιλήνη , 1983
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 693.852Κ