Σεμινάριο βελτιστοποίησης συμστημάτων (1979:Αθήνα, Ελλάδα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπάφας Β.
Συλλογικό Έργο: Σεμινάριο βελτιστοποίησης συστημάτων, ΤΕΕ - ΕΤ ΜΜ
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1979
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 658.506Σ