Δυνατότητες θέρμανσης του θερμοκηπίου με τη χρησιμοποίηση υπόγειου εναλλακτή θερμότητας εδάδους - αέρα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαυρογιαννόπουλος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ανωτάτη Γεωπονική Σχολη Αθηνών
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1983
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ