Παραπομπή APA

Meyer - Bohe Walter, & Μαλασπίνας Δημήτρης. (1983). Προσόψεις: επένδυση, επικάλυψη, εξωτερικοί αναρτημένοι τοίχοι. Αθήνα: Γκιούρδας.

Παραπομπή Chicago Style

Meyer - Bohe Walter, and Μαλασπίνας Δημήτρης. Προσόψεις: επένδυση, επικάλυψη, εξωτερικοί αναρτημένοι τοίχοι. Αθήνα: Γκιούρδας, 1983.

Παραπομπή MLA

Meyer - Bohe Walter, and Μαλασπίνας Δημήτρης. Προσόψεις: επένδυση, επικάλυψη, εξωτερικοί αναρτημένοι τοίχοι. Αθήνα: Γκιούρδας, 1983.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.