Παραπομπή APA

ΜΗΛΑΣ ΑΝΑ. (1984). Μελέτη της γήινης παλίρροιας από καταγραφές στον παλιρροιακό βαρυμετρικό σταθμό του Διονύσου. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

ΜΗΛΑΣ ΑΝΑ. Μελέτη της γήινης παλίρροιας από καταγραφές στον παλιρροιακό βαρυμετρικό σταθμό του Διονύσου. Αθήνα, 1984.

Παραπομπή MLA

ΜΗΛΑΣ ΑΝΑ. Μελέτη της γήινης παλίρροιας από καταγραφές στον παλιρροιακό βαρυμετρικό σταθμό του Διονύσου. Αθήνα, 1984.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.