Μελέτη της γήινης παλίρροιας από καταγραφές στον παλιρροιακό βαρυμετρικό σταθμό του Διονύσου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: ΜΗΛΑΣ ΑΝΑ., ΣΠΥΡΑΚΗ ΕΛΕ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Εργ. Ανώτερης Γεωδαισίας.
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1984
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Φυσική περιγραφή:97σ.
Κωδικός DEWEY:526.7 - (Φυσικη γεωδαισια)
526.7 - (Βαρυτητα:Φυσικη γεωδAIσια)
DEWEY Γενικού θέματος:526 - (ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ)