Μελέτη επί του μηχανισμού επιδράσεως και της συμβολής του πυριτικού νατρίου εις την επίπλευσιν της βαρυτίνης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσαϊλάς Δ.
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1966
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 622.752 Τσ