Φασματοσκοπικός συντελεστής - α του 20ΝΕ με την αντιδραση 16Ο(160,20ΝE)12C

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ξηρομερίτης Νικόλαος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παν. Αθηνών - Σχ. Φυσικομαθηματική
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1978
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 539.75 Ξ