Φωτοδιαγνωστική έρευνα θεμελιοδοκού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπιτσάκος Λεωνίδας Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1962
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ