Μονάδα απόληψης αλάτων από γεωθερμικά ρευστά της Μήλου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: ΤΖΑΛΛΑΣ Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : ΑΠΘ , 1984
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ